spot_img
21.7 C
Târgu Jiu
sâmbătă, iulie 20, 2024
Altele
  AcasăActualitateȘedință de lucru pe tema PTJ, la MIPE

  Ședință de lucru pe tema PTJ, la MIPE

  La sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a avut loc o întâlnire tehnică de lucru, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte cu privire la Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027. 

  La această întâlnire au participat reprezentanți ai MIPE (în calitate de Autoritate de Management PTJ), ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (cele cinci ADR-uri ce dețin calitatea de Organism Intermediar PTJ) și ai Grupurilor de coordonare a tranziției la neutralitate climatică constituite la nivelul celor șase județe beneficiare ale Fondului de Tranziție Justă respectiv Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova.

  Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj și de membru în Comitetul de Monitorizare al Programului Tranziție Justă, a elaborat și transmis către Autoritatea de Management PTJ o serie de propuneri/observații privind documentele care vor fi supuse aprobării în cadrul Comitetului de Monitorizare, referitoare la Ghidul solicitantului, respectiv Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru Acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și creșterea de locuri de muncă”  din cadrul programului Tranziție Justă 2021-2027.

  „Facem precizarea că, în urma lansării în dezbatere publică a Ghidului solicitantului (forma revizuită din 21 august 2023), respectiv a Anexei 14.3.b. – Metodologie selecție coduri CAEN IMM, atât membrii Grupului județean pentru tranziția la neutralitate climatică, aflat în coordonarea Consiliului Județean Gorj, cât și alți potențiali solicitanți care au analizat documentele aflate în dezbatere publică, au formulat și înaintat o serie de propuneri/observații, referitoare la lista de coduri CAEN eligibile și neeligibile (Anexa 1 la Ghidul solicitantului), precum și asupra Listei domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivelul fiecărei axe prioritare. Aceste observații/propuneri au avut la bază faptul că, la nivelul județului Gorj erau prioritizate doar trei domenii. Luând în considerare faptul că Strategia de specializare inteligentă (RIS 3) nu a fost elaborată la nivel de județ, ci la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, se impunea extinderea domeniilor și subdomeniilor.

  În conformitate cu RIS 3, aprobată în Comitetul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în luna august 2021, domeniile și subdomeniile aferente, identificate ca urmare a consultărilor cu partenerii regionali, care pot asigura o specializare inteligentă și un potențial de dezvoltare pentru perioada de programare 2021-2027, sunt următoarele:

  1. SISTEME DE TRANSPORT

  • Vehicule și componente pentru vehicule rutiere

  • Vehicule și tehnologii pentru transportul feroviar

  2. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MATERIALE

  • Sisteme, instalații, echipamente, mașini / utilaje pentru construcții și alte industrii

  • Sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu / Protecția mediului

  • Sisteme, echipamente, tehnologii pentru sectorul agroalimentar, aeronautic, sanitar

  • Materiale avansate, compozite

  • Materiale recuperate, materiale din bioresurse

  3. AGRO-ALIMENTAR

  • Alimente sigure, sănătoase, optimizate nutrițional (funcționale)

  • Soiuri noi (inclusiv hibride) rezistente la efectele schimbărilor climatice

  • Agricultura ecologică

  • Controlul calității alimentelor

  • Biofertilizatori, biocatalizatori

  • Utilizarea produselor agricole în scopuri nealimentare

  • Conservarea și protecția naturii

  4. SĂNĂTATE ȘI WELLNESS – STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

  • Terapii medicamentoase personalizate

  • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos

  • tratamente balneare/ SPA

  • Soluții și sisteme pentru combaterea răspândirii infecțiilor

  • Prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor netransmisibile și rare (inclusiv genetice)

  • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos

  5. TIC și DIGITALIZARE

  • Smart city, smart village

  • Produse inovative în domeniul IT cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism

  • Digitalizarea economiei

  6. INDUSTRII CREATIVE

  Economia verde și economia circulară au fost identificate ca zone transversale, evoluțiile lor condiționând funcționarea corespunzătoare a sectoarelor de specializare inteligentă”, transmite Consiliul Județean Gorj.

  În acest sens, Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul Județului Gorj, a centralizat și transmis către MIPE și ADR Sud-Vest Oltenia, toate propunerile primite, prin care au fost solicitate completări/modificări atât asupra Ghidului solicitantului, cât și a Metodologiei de selecție a codurilor CAEN-IMM (Anexa 14.3.b), după cum urmează:

  „în data de 29.08.2023, a fost înaintată către MIPE adresa nr. 15090, conținând recomandări și comentarii referitoare la Ghidul solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027, aflat în dezbatere publică la acea dată;

  în data de 31.08.2023, a fost înaintată către MIPE adresa nr. 15245, conținând propunerile de modificare a Anexei 14.3.b – Metodologie selecție a codurilor CAEN-IMM;

  În data de 04.09.2023, a fost înaintată către MIPE adresa nr. 15467, conținând propunerile de completare/modificare a prevederilor Ghidului solicitantului, centralizate în urma înregistrării solicitărilor și observațiilor primite la nivelul Consiliului Județean Gorj;

  în data de 15.09.2023, a fost înaintată către MIPE adresa nr. 16274, conținând propunerile/observațiile cu privire la Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 – criteriul de selecție A – Contribuția proiectului la realizarea obiectivului acțiunii/priorității/obiectivului PTJ, subcriteriul A1 – Domeniul de activitate vizat de investiție contribuie conform fiecărei priorități PTJ la diversificarea economică durabilă și/sau corespunde unuia dintre sectoarele din strategiile regionale de specializare inteligentă, prin care semnalam că județul Gorj are cel mai mic număr de clase CAEN din Lista domeniilor de activitate eligibile acceptate. De asemenea, am insistat și asupra faptului că, domeniile de activitate corespunzătoare codurilor CAEN propuse suplimentar contribuie la diversificarea economică durabilă și/sau corespund unuia dintre sectoarele identificate în Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS 3 Sud Vest Oltenia 2021-2027, astfel încât am solicitat extinderea claselor CAEN din Lista domeniilor de activitate eligibile, aferente județului Gorj;

  în data de 18.09.2023, a fost înaintată către MIPE adresa nr. 16442, conținând completări la propunerile/observațiile cu privire la Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.

  Te-ar mai putea interesa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultima oră!

  Comentarii recente

  Iliuși Antonie on Gorj: Se renumără voturile
  error: Content is protected !!