spot_img
20.2 C
Târgu Jiu
miercuri, iulie 24, 2024
Altele
  AcasăNationalANUNȚ DE PARTICIPARE

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

  ANUNȚ DE PARTICIPARE
  la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

  Județul Gorj – persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Județul Gorj, telefon: 0253/214006, fax: 0253/212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro, cod fiscal 4956057, Cont IBAN RO61TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, reprezentat prin Cosmin-Mihai Popescu – Președinte, în baza prevederilor art.16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2022.

  Pe plan județean, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj este reglementată de „Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 28.04.2022.

  Consiliul Județean Gorj a aprobat în bugetul Județului Gorj pe anul 2022 suma de 250.000,00 lei (Capitolul bugetar 67.02.02 – cultură, recreere, religie), pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, din care:

  • domeniul sport: 90.000,00 lei;
  • domeniul tineret: 40.000,00 lei;
  • domeniul protecția mediului: 40.000,00 lei;
  • domeniul turism: 40.000,00 lei;
  • domeniul educație civică și antreprenorială: 40.000,00 lei.

  Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general”, poate fi consultat pe site-ul autorității finanțatoare la secțiunea https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/finantari-nerambursabile-o-n-g/.

  Astfel, în perioada 11 mai – 27  mai 2022, Județul Gorj lansează sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj pe anul 2022 pentru domeniile: sport, tineret, protecția mediului, turism, educație civică și antreprenorială, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

  Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj, este 27 mai 2022, ora 16:00. Autoritatea finanțatoarea reduce termenul de depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la minimum 15 zile, de la publicarea anunțului cu scopul accelerării procedurii de selecție fundamentat pe interesul reciproc al subiectelor contractelor de finanțare, ce decurge din necesitatea optimizării termenului de implementare a potențialelor proiecte depuse de persoane fizice și juridice fără scop lucrativ, ce urmează să fie selectate în condițiile prevăzute la art.20 alin.2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

  Durata de implementare a proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data semnării contractului de finanțare și 30 noiembrie 2022.

  Cererile de finanțare (formularul de cerere şi anexele) se vor depune într-un singur exemplar original pe suport de hârtie, în plic sigilat, la registratura autorității finanțatoare, respectiv str. Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj. Pe plic se vor menționa următoarele informații:

  • Denumirea solicitantului;
  • Date de contact (telefon, fax, e-mail);
  • Domeniul de aplicare;
  • Titlul proiectului;
  • Mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

  Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este 01 iunie-23 iunie 2022.

  Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro.

  Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 85 din 04.05.2022.

  Te-ar mai putea interesa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultima oră!

  Comentarii recente

  Iliuși Antonie on Gorj: Se renumără voturile
  error: Content is protected !!