spot_img
13.4 C
Târgu Jiu
duminică, martie 3, 2024
Altele
  AcasăActualitatePrefectura Gorj a făcut public raportul Corpului de Control întocmit în urma...

  Prefectura Gorj a făcut public raportul Corpului de Control întocmit în urma verificărilor la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj

  Documentul scoate la iveală mai multe nereguli printre care și faptul că trasabilitatea cărnii și a produselor din carne nu a fost documentată corespunzător la Gorj inspectorii DSVSA tluând de bune declarațiile administratorilor de magazine din oraș.

  În urma verificărilor efectuate de către Corpul de control al prefectului la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj, s-au conturat umai multe concluzii ale raportului întocmit de comisia de control de la Instituția Prefectului – Județul Gorj. Potrivit documnetului, DSVSA Gorj nu a gestionat corespunzător următoarele activități specifice:

  – înscrierea în documentele de înregistrare a cerințelor de fond  referitoare la vânzarea de cantități mici de carne și produse din carne la alte unități de vânzare cu amănuntul doar în scopul revânzării către consumatorul final și înscrierea în același document ca aprovizionarea cu materii prime (carcasă, semicaracasă, sferturi) să se facă doar de la unități autorizate sanitar veterinar, lipsuri ce pot genera confuzii în rândul agenților economici care prestează aceste activități și lipsa criteriilor de raportare în activitatea de control oficial;

  – procesul de înregistrare nu a asigurat înscrierea în documentul de înregistrare a activităților efective ce se desfășoară, pornind de la cererea solicitantului, Certificatul constatator și definiția măcelăriei și carmangeriei, acesta rezumându-se la înscrierea la rubricația destinată activității a definiței măcelăriei și carmangeriei, lipsuri ce pot genera consecințe în activitatea de control oficial; nu s-a avut în vedere că modificările ulterioare referitoare la activitate trebuie declarate ulterior și unitatea respectivă reevaluată, în măsura în care se impune, urmărindu-se în procesul de autorizare cerințe suplimentare inclusiv de spațiu și dotări;

  – procesul de control oficial sanitar veterinar nu s-a raportat la condiția de limitare cantitativă a cărnii și produselor/preparatelor din carne revândute la alte unități de vânzare cu amănuntul doar în scopul vânzării de către acestea la consumatorul final și condiția specifică de aprovizionare cu carne doar de la unități autorizate sanitar veterinar;

  – în cazuri punctuale, controlul oficial sanitar veterinar nu s-a raportat la condiția de desfășurare a activităților specifice unitățile de tip măcelărie (nu a urmărit ca la unitățile respective să se desfășoare doar activitățile pentru care a fost înregistrată), constatarea referitoare la acest aspect nefiind clară, iar recomandarea formulată care privește respectarea obiectului de activitate trebuia transformată în măsura interzicerii activității neînregistrate conform cadrului legal aplicabil, respectiv Ordinul ANSVSA nr. 111/2008; recontrolul referitor la respectarea obiectului de activitate nu a clarificat acest aspect, unitatea, deși în posesia ordonanței de suspendare, și-a reluat activitatea, chiar dacă desfășoară în continuare activități neînregistrate (vânzarea cu amănuntul a preparatelor afumate din carne).

  – confuzia între măsurile administrative ce pot fi dispuse de directorul DSVSA prin ordonanță, bazată pe constatările personalului de inspecție/control, corelată cu termenele de eliminare a neconformităților constatate, și sancțiunea complementară a suspendării activității ce trebuie aplicată în cazul constatării unor categorii de abateri contravenționale, săvârșite cu repetitivitate;

  – în caz punctual (unitate de carmangerie) nu s-au corelat constatările referitoare la nerespectarea obiectului de activitate și aprovizionarea cu produse de la o altă unitate înregistrată sanitar veterinar și nu autorizată, condiție de funcționare, în scopul procesării și nu revânzării directe la consumatorul final, cu recomndarea respectării obiectului de activitate care, conform Ordinului ANSVSA  nr. 111/2018, recomandare care  ar fi trebuit să fie, de altfel, măsura interzicerii activității;

  – controlul sanitar veterinar nu a înscris în procesul-verbal de constatare,  pentru constatările reținute, actele normative încălcate, nu a fundamentat, în toate cazurile, motivul suspendării prin raportare la cadrul normativ incident,  nu a angajat răspunderea contravențională prin procesul-verbal de constatare, în cazul în care se impunea și în cazuri particulare, deși au fost constatate abateri grave care au impus emiterea ordonanței de suspendare, nu a constatat fapte contravenționale prin raportare la neconformitățile înscrise în  procesul-verbal de constatare.

  – cu ocazia controalelor oficiale, în cazuri punctuale, trasabilitatea cărnii și a produselor din carne nu a fost documentată corespunzător,  urmărind metode și tehnici specifice (Listele de verificare); în două din cazurile analizate, care includ și alerta de risc de PPA, trasabilitatea cărnii se bazează pe declarațiile administratorilor; deși DSVSA avea cunoștință, din acte oficiale, că unitatea respectivă efectuează vânzări către alte unități de vânzare cu amănuntul, în cazul riscului de PPA, nu a urmărit dacă din loturile de carne notificate a vost vândută carne la alte unități de vânzare cu amănuntul, inclusiv la unități de procesare;

  – măsura administrativă de interzicere a activității, înregistrate sau nu, nu a fost Notificată instituțiilor stabilite la art.26, alin. 1 din OANSVSA nr. 111/2018;

  –  necorelarea procesului de autorizare și control cu privire la evaluarea condițiilor de spațiu și dotări, raportat la activitatea efectiv solicitată, în cadrul unei măcelării, ce a generat interzicerea desfășurării activității de MĂCELĂRIE, în interval de nici măcar 6 luni de zile de la emiterea documentului de înregistrare sanitar veterinară; desfășurarea de activități de genul celei interzise la alte puncte de lucru, fără ca problematica respectivă să fie tratată de  controlul oficial;

  – constatări divergente între actele de constatare întocmite de medicii veterinari de circumscripții sanitar veterinare și eșalonul superior din cadrul DSVSA în cazuri în care a fost necesară măsura administrativă a suspendării; cazuri punctuale de neparticipare a personalului de specialitate (medici veterinari de circumscripție) la controalele oficiale ale eșalonului superior și nesemnarea respectivelor acte de constatare, se arată în raport.

  Ce e de făcut?!

  În urma verificărilor Corpul de control a venit și cu o serie de recomandări.

  1. Conducerea DSVSA, împreună cu personalul de specialitate, va efectua o analiză de fond a procesului de înregistrare sanitar veterinară a unităților de alimentație publică de tip măcelărie, carmangerie și magazine alimentare în care se desfășoară activitatea de vânzare cu amănuntul a cărnii și a produselor din carne, iar rezultatul analizei va asigura, pe de o parte, îndrumarea corespunzătoare a agenților economici care solicită înregistrarea cu privire la activitățile efective ce urmează a fi autorizate cu privire la restricțiile în privința cantităților mici și a a scopului revânzării  la alte unități de alimentație publică, precum și cu privire la aprovizionarea cu carne (materie primă), în cazul unităților de tip măcelărie și carmangerie, doar de la unități autorizate, iar, pe de altă parte, va asigura înscrierea în documentul de înregistrare a tuturor datelor stabilite de formular,  în funcție de specificul unității înregistrate.
  2. Conducerea DSVSA, împreună cu personalul Serviciului Control Oficial, va efectua o analiză de fond a procesului de control oficial sanitar veterinar al unităților de alimentație publică de tip măcelărie, carmangerie și magazine alimentare, pornind de la procesele verbale de constatare întocmite de medicii veterinari de circumscripție, prin comparare cu constatările reținute în actele de constatare ale Serviciului control din cadrul DSVSA, va dispune măsurile necesare, iar controlul oficial va fi completat și documentat corespunzător cu criterii specifice de funcționare referitoare la limita cantitativă, revânzare în scopul vânzării directe la consumatorul final, aprovizionare doar de la unități autorizate în cazul măcelăriilor și carmangeriilor, respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care a fost înregistrat, stabilirea măsurii interzicerii unei activități în cazul neînregistrării, asigurarea trasabilității prin documentare adecvată, ambalarea produselor și preparatelor de carne.
  3. Conducerea DSVSA va face o analiză de fond a celor două procese pentru ca, la stabilirea criteriilor de raportare cu ocazia evaluării și a controlului oficial, inclusiv cele referitoare la spațiu și dotări, acestea să se rezume efectiv la activitățile pentru care s-a solicitat înregistrarea și cele desfășurate efectiv în unitate, și nu la toate activitățile ipotetice ce ar putea fi desfășurate din definiția măcelăriei sau a carmangeriei, modificările ulterioare autorizării urmând a fi reevaluate prin procesul de înregistrare. Această problematică ar presupune descrierea strictă în documentul de înregistrare doar a activităților și datelor solicitate prin cererea de înregistrare.
  4. Conducerea DSVSA va reanaliza circuitul intern al actelor de constatare și al altor acte administrative care se emit în baza acestora, astfel încât emiterea ordonanțelor de suspendare/încetare să fie făcută într-un termen rezonabil, în raport cu riscul de siguranță alimentară aferent neconformităților constatate, și ca măsura suspendării/încetării să fie temeinic motivată atât prin actele de constatare, cât și prin Referatul de specialitate; de asemenea, va asigura ca în toate actele de constatare în care se rețin neconformități să fie prezentat criteriul de raportare reieșit din cadrul legal aplicabil, iar recomandările/ măsurile înscrise în actele de constatare să prevadă termene clare pentru eliminarea fiecărei neconformități.
  5. Conducerea DSVSA va face o analiză internă a potențialelor cazuri de conflicte de interese și va prezenta prefectului un plan de cooperare cu unitățile de ordine publică pentru situații în care activitatea de control oficial sanitar veterinar necesită sprijin din partea structurilor specializate și va raporta modalitatea de acordare a suportului necesar de către structurile respective.
  6. Prin sistemul de inspecție internă al ANSVSA , respectiv DSVSA, în măsura în care este dezvoltat un astfel de proces intern, se va declanșa procedura de control intern/inspecție internă pentru aspectele punctuale prezentate la constatări în scopul de a se stabili dacă se impune angajarea răspunderii persoanelor implicate.
  7. Structura de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj va dezvolta instrumente adecvate de monitorizare a activității DSVSA (rapoarte/informări trimestriale) construite pe o structură care să permită evaluarea gradului de realizare a obiectivelor specifice, prin raportare la indicatorii de performanță calitativi și cantitativi stabiliți, iar prin aceste instrumente va monitoriza și modul de implementare a recomandărilor de la pct. 1-6 din raport.
  Te-ar mai putea interesa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultima oră!

  Comentarii recente

  error: Content is protected !!
  %d blogeri au apreciat: