spot_img
6.3 C
Târgu Jiu
duminică, aprilie 21, 2024
Altele

  CONVOCARE

  CONVOCARE

  Consiliul de Administratie al SC MEDSERV MIN SA (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 07 septembrie 2022, la ora 1200, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 25 august 2022, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

   

         Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Prezentare notă de informare privind tranzacţiile încheiate de administratori, ori directori, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul II 2022, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu  modificarile  si  completarile ulterioare;
  2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul II 2022;
  3. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

  Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

  În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin

  reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

  Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

  Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se

  menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

  persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

  În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea  nr.31/1990, republicată, cea de-a doua AGOA pentru data de 14 septembrie 2022,  la ora 1200,   în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a

  doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

   

  Președinte Consiliu de Administratie

  Popescu Georgiana

  Te-ar mai putea interesa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultima oră!

  Comentarii recente

  error: Content is protected !!
  %d blogeri au apreciat: