spot_img
4.1 C
Târgu Jiu
sâmbătă, decembrie 9, 2023
Altele
  AcasăHeadlinesCAS Gorj suspendă audiențele și relațiile directe cu publicul pentru a preveni...

  CAS Gorj suspendă audiențele și relațiile directe cu publicul pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus

  Având în vedere riscurile epidemiologice existente și în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu COVID – 19, conducerea Casei de Asigurari de Sănătate Gorj, propune angajatorilor persoane juridice, asiguraților și furnizorilor de servicii medicale și medicamente să țină cont de următoarele măsuri preventive:

  -Să intre în incinta CAS Gorj numai dacă prezența este strict necesară. Accesul se va face cu o dezinfectare a mâinilor la intrare și respectiv după ce părăsesc instituția iar rămânerea în incinta instituției să fie doar pentru o perioadă strict necesară;

  -Se recomandă ca doar în cazuri de urgență și dacă nu există o altă variantă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura institutiei, pentru a limita astfel cât mai mult deplasările și interacțiunea cu alte persoane.

  -Să păstreaza o distanță de minim 1 metru față de celelalte persoane în incinta institutiei;

  -Pentru depunerea certificatelor de concediu medical, a centralizatoarelor, respectiv a cererilor de restituire a indemnizațiilor de concediu medical însoțite de documentele justificative, se va utiliza de către agenții economică corespondența poștală, la adresa institutiei; Str.Prahova, nr.5„ Targu Jiu, Gorj, Romaniacod postal: 210126;

  -În vederea actualizării dosarului depus de agenții economici privind recuperarea indemnizațiilor de concediu medical, urmare primirii unor notificări de refuz la plată, documentele solicitate în notificare (exemplu adeverință stagiu de cotizare, cont bancar) vor fi transmise prin corespondența postala sau la adresa de e-mail: evidenta_cas@casgorj.ro.

  -Modificarile impuse pe certificatele de concediu medical și solicitate prin notificarea transmisa persoanelor juridice, se va opera pe exemplarul de certificat medical aflat la agentul economic si se va trimite la CAS Gorj prin posta;

  -În vederea încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații se propune transmiterea cererii utilizându-se poșta electronică/ corespondența postala, astfel: o la adresa de e-mail: office@casgorj.ro, telefon: 0253/ 223 621

  Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii se va face in contul: RO02TREZ33626A212500XXXX deschis la Trezoreria Targu Jiu BENEFICIAR: CAS GORJ CUI: 11334855; EXPLICATIA PLATII: c/val contributie concedii medicale; CNP

  Pentru orice alte informatii sau sesizari la telefon: 0253/223 940 int. 3031.

  -În vederea rezolvării unor situații devenite necesare, cu referire la eliberarea cardului duplicat în caz de pierdere/furt/deteriorare/ refuzate se propune transmiterea cererii (model afisat pe site în secțiunea card național de sănătate/card european de sănătate), copie după actul de identitate și dovada plății, utilizându-se poșta electronică/ corespondenta postala, astfel: adresa de e-mail: office@casgorj.ro, adresa de corespondență amintită mai sus, informații se pot obține la telefon: 0253/ 223 940/ int. 3121;

  – În situația cardurilor naționale pierdute, deteriorate, furate, suma de plata fiind de 15,26 lei in contul: RO80TREZ3365005XXX001892 BENEFICIAR: CAS GORJ CUI: 11334855, EXPLICATIA PLATII: C/VAL CARD NATIONAL DUPLICAT; CNP

  -În situația cardurilor europene pierdute, deteriorate, furate, suma de plata fiind de 8,33 lei în contul: RO80TREZ3365005XXX001892 BENEFICIAR: CAS GORJ CUI: 11334855, EXPLICATIA PLATII: C/VAL CARD EUROPEAN DUPLICAT; CNP

  Pentru orice alte informatii sau sesizari privind cardurile naționale/europene puteți suna la telefon 0253/223 940 int.3121, www.cnas.ro/casgorj/ si e-mail: office@casgorj.ro

  -Ridicare carduri nationale/europene retur – la sediul CAS Gorj în timpul programului de lucru;

  -Cererile însoțite de documentele necesare obținerii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, se transmit casei de sanatate prin corespondență postală, respectiv documentele: actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP/ cod unic de asigurare, prescripția medicală pentru dispozitivul medical și certificatul de încadrare în gard și tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, după caz, dovada calității de asigurat (copie cupon de pensie/adeverință de salariat). Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se atasează prescripția medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului și certificatul de naștere (în copie), codul numeric personal – CNP/ cod unic de asigurare. Deciziile emise de CAS Gorj, de aprobare pentru recuperarea/ închirierea dispozitivului medical se comunică asiguraților beneficiari prin poșta. Pentru obținerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale documentele se transmit prin posta (Str.Prahova, nr.5, Targu Jiu, Gorj, Romania-cod postal: 210126);

  -Solicitarea de adeverință din care să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru asigurații care au un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiat cu CAS Gorj, se poate depune prin posta sau e-mail (office@casgorj.ro), cu precizarea de către solicitant a modului în care dorește să intre în posesia adeverinței (posta sau e-mail);

  -Conducerea CAS Gorj a decis suspendarea audientelor și a relațiilor directe cu publicul pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus.

  Pentru ca activitatea de relații cu publicul să nu aibă de suferit, în contextul în care aceasta se va desfășura cu precădere prin telefon, poșta sau poștă electronică, conducerea CAS Gorj asigura personalul necesar care raspunde solicitarilor primite.

  Măsurile stabilite mai sus sunt valabile pânp la o datp ulterioarp care se va comunica de CAS Gorj.

  Te-ar mai putea interesa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultima oră!

  Comentarii recente

  error: Content is protected !!
  %d blogeri au apreciat: